• تنها مرجع رسمی ارتباط با كاربران، وب سايت رسمی این فروشگاه یعنی www.light-shop.ir و اطلاعات تماس درج شده در آن است؛ لذا از هيچ روش ديگري جهت برقراري ارتباط با شما استفاده نخواهد شد و مسئوليت عواقب ناشي از بي احتياطي كاربران به عهده خود آنان است.
  •  این فروشگاه متعهد مي گردد كه اطلاعات ثبت شده مشتريان در پروفايل كاربري را جهت منافع تجاري در اختيار سايرين قرار ندهد.
  •  این فروشگاه متعهد مي گردد كه با توسعه زيرساختهاي امنيتي و بكارگيري تکنولوژی هاي مورد نیاز، امنيت استفاده شما از سایت را توسعه دهد و از اطلاعات شخصی شما محافظت نمايد.
  •  كليه مطالب و محتويات سايت این فروشگاه جزئي از اموال و دارایيهاي آن ميباشد و حق هرگونه استفاده و انتشار با منافع تجاري بصورت انحصاري در اختيار خودش است. بديهي است استفاده بدون کسب مجوز کتبی، پیگرد قانونی ‏‌دارد.

Menu

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in